Projectdoelen

Sign languages are natural languages with the same linguistic properties as spoken languages. Just as spoken languages, they evolve and vary between countries and regions. There is not one universal sign language in the world; in fact, some countries have more than one sign language (e.g., Switzerland).

Gebarentalen zijn natuurlijke talen met dezelfde taalkundige eigenschappen als gesproken talen. Net als gesproken talen ontwikkelen ze zich en verschillen ze tussen landen en regio’s. Er is niet één universele gebarentaal in de wereld; sommige landen zoals Zwitserland hebben zelfs meerdere gebarentalen.

Het doel van EASIER is daarom om een framework voor drempelvrije communicatie tussen dove en horende burgers in de Europese Unie mogelijk te maken. Dit zal worden bereikt door gebruikers van gebarentalen de mogelijkheid te geven om hun eigen gebarentaal te gebruiken in interactie met horenden, en omgekeerd: gebruikers van verschillende gesproken talen zullen in staat worden gesteld om hun eigen voorkeurstaal te gebruiken in de interactie met dove gebarentaligen.

De doelen van het project zijn geformuleerd rond drie hoofdthema’s:

  1. Exploitatie van een robuust data-gebaseerd systeem voor gebarentaalherkenning.
  2. Gebruik van een gebarende avatar engine die makkelijk te begrijpen gebarentaal produceert, en die affectieve uitdrukkingen en een coherente prosodie integreert.
  3. Het inbouwen van computervertaaltechnologie die in staat is om om te gaan met een breed scala aan talen en communicatiescenario’s (dat ver uitstijgt boven de eerdere demonstraties voor weerberichten en postkantoor-interacties).
Skip to content