Visie

EASIER proposes a systematic approach to existing technical challenges. The project intents to address them by providing a bidirectional translation system for a larger variety of specific contexts, facilitating the interactions between deaf and hearing persons.
Volledige en gelijke deelname van doven aan de samenleving. 

EASIER volgt een systematische aanpak bij het aangaan van de huidige technische uitdagingen. Het project gaat die aan door in een vertaalsysteem te voorzien dat gericht is op een grotere variatie in contexten om de interacties tussen dove en horende mensen te ondersteunen.

EASIER beoogt een ecosysteem te ontwikkelen waarin een robuuste vertaalservice centraal staat, aangevuld door verschillende tools die een gelijke deelname van dove mensen in het volledige scala van dagelijkse activiteiten mogelijk maken. We beogen ook om het bedienen van gebarentalen met minder taaldata met de nieuwe technologieën te versnellen, om zo de sector die zich bezig houdt met het ontwikkelen van gebarentaalcontent te ondersteunen.

EASIER - Vision
Skip to content