ΟΡΑΜΑ

Το έργο EASIER φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει τις υπάρχουσες τεχνολογικές προκλήσεις, αναπτύσσοντας αμφίδρομο μεταφραστικό σύστημα για ένα ευρύ φάσμα γλωσσών και περιεχομένου, ώστε να διευκολύνει την αλληλεπίδραση κωφών και ακουόντων.
Πλήρης και ισότιμη συμμετοχή κωφών ατόμων στην κοινωνία.

Το έργο EASIER φιλοδοξεί να  αντιμετωπίσει τις υπάρχουσες τεχνολογικές προκλήσεις, αναπτύσσοντας αμφίδρομο μεταφραστικό σύστημα για ένα ευρύ φάσμα γλωσσών και περιεχομένου, ώστε να διευκολύνει την αλληλεπίδραση κωφών και ακουόντων.

Το έργο EASIER στοχεύει στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος που ενσωματώνει μια εύρρωστη μεταφραστική υπηρεσία, που πλαισιώνεται από εργαλεία τα οποία υποστηρίζουν την ισότιμη συμμετοχή των κωφών ατόμων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής. Στόχος επίσης είναι να υποστηρίξουμε την τεχνολογική ετοιμότητα νοηματικών γλωσσών που διαθέτουν περιορισμένους πόρους και τη βιομηχανία δημιουργίας περιεχομένου νοηματικής γλώσσας.

EASIER - Vision
Skip to content