ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Προκειμένου να καλυφθεί το ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και τεχνολογικής ετοιμότητας που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων του έργου, η κοινοπραξία EASIER απαρτίζεται από 14 εταίρους από 8 ευρωπαϊκές χώρες, και περιλαμβάνει εκπροσώπους της βιομηχανίας, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Προκειμένου να καλυφθεί το ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και τεχνολογικής ετοιμότητας που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων του έργου, η κοινοπραξία EASIER απαρτίζεται από 14 εταίρους από 8 ευρωπαϊκές χώρες, και περιλαμβάνει εκπροσώπους της βιομηχανίας, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Martel Innovate

Switzerland

Martel Innovate / Project Coordinator
Consulting agency with over 20 years of experience managing research and innovation projects in various ICT domains
Athena Research Center

Greece

Athena Research Center
A leading R&D organization in Greece aiming at building knowledge and devising solutions and technologies for the digital society.
University of Hamburg

Germany

University of Hamburg
Founded in 1919, the university is now ranked among the top 1% of global universities.
Radboud University

The Netherlands

Radboud University
A state university with a strong focus on research. The university has been included in the top 150 world universities by four major university ranking tables.
University of Surrey

United Kingdom

University of Surrey
The University of Surrey is a public research university located within the county town of Guildford in the South East of England.
University of Zurich

Switzerland

University of Zurich
Located in the city of Zurich, it is the largest university in Switzerland.
French National Centre for Scientific Research

France

French National Centre for Scientific Research
French state research organization and the largest fundamental science agency in Europe.
German Research Center for Artificial Intelligence

Germany

German Research Center for Artificial Intelligence
One of the world’s largest nonprofit contract research institutes for software technology based on artificial intelligence methods.
audEERING

Germany

audEERING
An enterprise that creates scalable and fast technologies for emotion detection and context analysis from the audio signal.
Nuromedia

Germany

Nuromedia
An independent software engineering company founded by experts in the media industry with profound expertise in international R&D.
SWISS TXT

Switzerland

SWISS TXT
A subsidiary of SRG SSR (public Swiss broadcasting company) offering ICT/infrastructure, video, and accessibility solutions.
European Union of the Deaf

Belgium

European Union of the Deaf
Not-for-profit non-governmental organisation whose members comprise of National Associations of the Deaf.
interpretis

France

Interpretis
An SME offering various French/LS interpreting services delivered in situ or by remote video-interpretation.
University College London

United Kingdom

University College London
A public research university located in London recognized for its academic excellence and global impact.
Skip to content