Ευφυής Αυτόματη Μετάφραση Νοηματικής Γλώσσας
επικοινωνίας χωρίς φραγμούς μεταξύ κωφών και ακουόντων.
Μια προσέγγιση που τοποθετεί τα κωφά άτομα στο κέντρο της επικοινωνίας.
Το έργο EASIER στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου, ευφυούς μεταφραστικού πλαισίου που τοποθετεί τα κωφά άτομα στο κέντρο της επικοινωνίας, είτε αυτή πραγματοποιείται στο σχολείο, στο χώρο εργασίας ή στο σπίτι. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα πραγματοποιηθεί τόσο με την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών για την αναγνώριση νοηματικής γλώσσας, την εμψύχωση μέσω εικονικών βοηθών, και τη μηχανική μετάφραση, όσο και με την αξιοποίηση τεχνογνωσίας τεχνολογιών επικοινωνίας, τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων και τεχνικών μηχανικής μάθησης.
Η Paula, το avatar του EASIER, στη απόδοση του ονόματος του έργου στην Νοηματική Γλώσσα.
Η Paula, το avatar του EASIER, στη απόδοση του ονόματος του έργου στην Νοηματική Γλώσσα.
EASIER About
Σχετικά με το EASIER

Το EASIER είναι έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Horizon 2020» και στοχεύει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την επικύρωση ενός πλήρους πολυγλωσσικού συστήματος αυτόματης μετάφρασης που θα λειτουργεί ως πλαίσιο για την ανεμπόδιστη επικοινωνία μεταξύ κωφών και ακουόντων.

EASIER Background
Ιστορικό

Για αιώνες, η εκπαίδευση των κωφών παιδιών εστιαζόταν στο να τα διδάξουν να μιλούν. Για καλή τύχη, η προσέγγιση η οποία προτάσσει την αποκλειστική χρήση ομιλίας γίνεται παρελθόν, ενώ η εκπαίδευση στη νοηματική γλώσσα συνεχώς ισχυροποιείται.

EASIER Objectives
Στόχοι

Στόχος του EASIER είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ανεμπόδιστης επικοινωνίας μεταξύ κωφών και ακουόντων πολιτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέποντας στους χρήστες νοηματικών γλωσσών να χρησιμοποιούν τη γλώσσα προτίμησής τους για να αλληλεπιδρούν με ακούοντα άτομα και το αντίστροφο.

EASIER Vision
Όραμα

Το EASIER φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει τις υπάρχουσες τεχνολογικές προκλήσεις, αναπτύσσοντας ένα αμφίδρομο μεταφραστικό σύστημα για ένα ευρύ φάσμα γλωσσών και περιεχομένου, ώστε να διευκολύνει την αλληλεπίδραση κωφών και ακουόντων.

EASIER About
Σχετικά με το EASIER

Το EASIER είναι έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Horizon 2020» και στοχεύει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την επικύρωση ενός πλήρους πολυγλωσσικού συστήματος αυτόματης μετάφρασης που θα λειτουργεί ως πλαίσιο για την ανεμπόδιστη επικοινωνία μεταξύ κωφών και ακουόντων.

EASIER Background
Ιστορικό

Για αιώνες, η εκπαίδευση των κωφών παιδιών εστιαζόταν στο να τα διδάξουν να μιλούν. Για καλή τύχη, η προσέγγιση η οποία προτάσσει την αποκλειστική χρήση ομιλίας γίνεται παρελθόν, ενώ η εκπαίδευση στη νοηματική γλώσσα συνεχώς ισχυροποιείται.

EASIER Objectives
Στόχοι

Στόχος του EASIER είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ανεμπόδιστης επικοινωνίας μεταξύ κωφών και ακουόντων πολιτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέποντας στους χρήστες νοηματικών γλωσσών να χρησιμοποιούν τη γλώσσα προτίμησής τους για να αλληλεπιδρούν με ακούοντα άτομα και το αντίστροφο.

EASIER Vision
Όραμα

Το EASIER φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει τις υπάρχουσες τεχνολογικές προκλήσεις, αναπτύσσοντας ένα αμφίδρομο μεταφραστικό σύστημα για ένα ευρύ φάσμα γλωσσών και περιεχομένου, ώστε να διευκολύνει την αλληλεπίδραση κωφών και ακουόντων.

Η κοινοπραξία
Την κοινοπραξία του έργου EASIER συνθέτουν 14 εταίροι από 8 ευρωπαϊκές χώρες, που περιλαμβάνουν εκπροσώπους της βιομηχανίας, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της ερευνητικής κοινότητας, μη κυβερνητικές οργανώσεις, και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ενημερωτικό δελτίο
Εγγραφείτε για να μείνετε ενημερωμένοι.

Skip to content