Ευφυής Αυτόματη Μετάφραση Νοηματικής Γλώσσας
επικοινωνίας χωρίς φραγμούς μεταξύ κωφών και ακουόντων.
Μια προσέγγιση που τοποθετεί τα κωφά άτομα στο κέντρο της επικοινωνίας.
Το έργο EASIER στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου, ευφυούς μεταφραστικού πλαισίου που τοποθετεί τα κωφά άτομα στο κέντρο της επικοινωνίας, είτε αυτή πραγματοποιείται στο σχολείο, στο χώρο εργασίας ή στο σπίτι. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα πραγματοποιηθεί τόσο με την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών για την αναγνώριση νοηματικής γλώσσας, την εμψύχωση μέσω εικονικών βοηθών, και τη μηχανική μετάφραση, όσο και με την αξιοποίηση τεχνογνωσίας τεχνολογιών επικοινωνίας, τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων και τεχνικών μηχανικής μάθησης.
Η Paula, το avatar του EASIER, στη απόδοση του ονόματος του έργου στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.
Η Paula, το avatar του EASIER, στη απόδοση του ονόματος του έργου στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.
EASIER About
Σχετικά με το EASIER

EASIER is a Horizon 2020 project that aims to design, develop, and validate a complete multilingual machine translation system that will act as a framework for barrier-free communication among deaf and hearing individuals.

EASIER Background
Ιστορικό

For centuries, the education of deaf children has been focused on teaching them to speak. Thankfully speech-exclusive approach is becoming a thing of the past with sign language education becoming more and more common.

EASIER Objectives
Στόχοι

EASIER’s goal is to create a framework for barrier-free communication among deaf and hearing citizens across the European Union by enabling users of sign languages to use their preferred language to interact with hearing individuals and vice-versa.

EASIER Vision
Όραμα

EASIER proposes a systematic approach to existing technical challenges. The project intents to address them by providing a bidirectional translation system for a larger variety of specific contexts, facilitating the interactions between deaf and hearing persons.

EASIER About
Σχετικά με το EASIER

EASIER is a Horizon 2020 project that aims to design, develop, and validate a complete multilingual machine translation system that will act as a framework for barrier-free communication among deaf and hearing individuals.

EASIER Background
Ιστορικό

For centuries, the education of deaf children has been focused on teaching them to speak. Thankfully speech-exclusive approach is becoming a thing of the past with sign language education becoming more and more common.

EASIER Objectives
Στόχοι

EASIER’s goal is to create a framework for barrier-free communication among deaf and hearing citizens across the European Union by enabling users of sign languages to use their preferred language to interact with hearing individuals and vice-versa.

EASIER Vision
Όραμα

EASIER proposes a systematic approach to existing technical challenges. The project intents to address them by providing a bidirectional translation system for a larger variety of specific contexts, facilitating the interactions between deaf and hearing persons.

Η κοινοπραξία
Την κοινοπραξία του έργου EASIER συνθέτουν 14 εταίροι από 8 ευρωπαϊκές χώρες, που περιλαμβάνουν εκπροσώπους της βιομηχανίας, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της ερευνητικής κοινότητας, μη κυβερνητικές οργανώσεις, και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ενημερωτικό δελτίο
Εγγραφείτε για να μείνετε ενημερωμένοι.

Skip to content